Yacht’s Inspections

Professional yacht’s inspections:

– pre-purchase yacht inspections

– emergency inspections

– inspections using infrared camera

– estimated value assessment

– inspections for the needs of insurance companies

– engine condition inspections

-electrical installation inspections

PROFESJONALNE PRZEDZAKUPOWE INSPEKCJE JACHTÓW

– inspekcje przedzakupowe 

– inspekcje poawaryjne

– inspekcje dla potrzeb firm ubezpieczeniowych

– inspekcje przy wykorzystaniu kamery termowizyjnej

– szacunkowa ocena wartości 

-inspekcje stanu technicznego urządzeń napędowych

-inspekcje stanu technicznego instalacji elektrycznej